Проверете дали мястото на което сте открили складище на животински отпадъци попада в нитратно уязвима зона:

Географска ширина:

Географска дължина:

Вижте как да постъпите и подадете сигнал ако попаднете на нарушение на земеделски практики в нитратно уязвимите зони